ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620125
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  620125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาทองผางับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaothongphangab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาทองผางับ
ตำบล :
  บ้านน้ำพุ
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  ุ6416
โทรศัพท์ :
  055-690018
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 ตุลาคม 2515
อีเมล์ :
  khoathong.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สายรุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านน้ำพุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 20:10:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ



ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน