ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620127
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  620127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลานเอื้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANLANUEANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลานเอื้อง
ตำบล :
  บ้านน้ำพุ
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  ุุุ64
โทรศัพท์ :
  055-690019
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  banlanueang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนสายรุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านน้ำพุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 21:37:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง


นายนพดล อินทร์ลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานเอื้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน