ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620128
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  620128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mahatamakarnteeanusorn(Namtoksairong)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านน้ำตกสายรุ้ง
ตำบล :
  บ้านน้ำพุ
อำเภอ :
  คีรีมาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64160
โทรศัพท์ :
  065-5124177
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2532
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สายรุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำพุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47,4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 18:18:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)


นายทองทศ ศรีนรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน