ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620129
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020173
รหัส Obec 6 หลัก :
  620129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกลางดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Klangdong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกลางดง
ตำบล :
  กลางดง
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-659194
โทรสาร :
  055629129
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  klangdong52@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนกลางดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลางดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:18:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกลางดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน