ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620131
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  620131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongfang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโป่งฝาง
ตำบล :
  กลางดง
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-629169
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  pongfang9169@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนกลางดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 10:54:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งฝาง


นายวิชาญ ลือเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน