ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620133
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020177
รหัส Obec 6 หลัก :
  620133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่บ่อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAEBOTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่บ่อทอง
ตำบล :
  กลางดง
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  0878445420
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนกลางดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลกลางดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:22:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่บ่อทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน