ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620134
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020178
รหัส Obec 6 หลัก :
  620134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ทุเลาใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaethuloanai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแม่ทุเลาใน
ตำบล :
  กลางดง
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-690025
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:40:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน


นายไชยันต์ บุตรน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน