ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620136
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020180
รหัส Obec 6 หลัก :
  620136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbuengbon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านห้วยต้นผึ้ง
ตำบล :
  กลางดง
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-690024
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พ.ค.2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนกลางดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09:42:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงบอน


นางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน