ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620137
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020181
รหัส Obec 6 หลัก :
  620137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYJALEARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านห้วยเจริญ
ตำบล :
  กลางดง
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  0811119549
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  banhuayjalearn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:17:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ


นายสมศักดิ์ ไชยลังการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน