ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620139
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020183
รหัส Obec 6 หลัก :
  620139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samlung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสามหลัง
ตำบล :
  เขาแก้วศรีสมบูรณ์
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64230
โทรศัพท์ :
  055-624407
โทรสาร :
  055-641297
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กันยายน 2502
อีเมล์ :
  samlung_pra@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านใหม่เขาแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแก้วศรีสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:34:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)


นายจำรูญ พรมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน