ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620140
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020198
รหัส Obec 6 หลัก :
  620140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองรังสิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhnongrangsit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองรังสิต
ตำบล :
  บ้านใหม่ไชยมงคล
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64230
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านใหม่เขาแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่ชัยมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 19:09:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองรังสิต


นายรัชศาล คุ้มครอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน