ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620141
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020199
รหัส Obec 6 หลัก :
  620141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสงสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansangsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแสงสว่าง
ตำบล :
  บ้านใหม่ไชยมงคล
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64230
โทรศัพท์ :
  0824012471
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 เมษายน 2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านใหม่เขาแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่ชัยมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:43:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน