ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620142
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020200
รหัส Obec 6 หลัก :
  620142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าวิเศษ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantawiset
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าวิเศษ
ตำบล :
  บ้านใหม่ไชยมงคล
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64230
โทรศัพท์ :
  088-258-5804
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านใหม่-เขาแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:10:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ


นายมนัส เจื้อยแจ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน