ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานตาเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620143
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020201
รหัส Obec 6 หลัก :
  620143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลานตาเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lantamuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลานตาเมือง
ตำบล :
  บ้านใหม่ไชยมงคล
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64230
โทรศัพท์ :
  055-690029
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 เมษายน 2530
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านใหม่ฯ-เขาแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่ชัยมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:52:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลานตาเมือง


นายถวิล สารใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานตาเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน