ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620147
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020185
รหัส Obec 6 หลัก :
  620147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธารน้ำทิพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHANNAMTIP
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านน้ำดิบ
ตำบล :
  ทุ่งเสลี่ยม
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งเสลี่ยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งเสลี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18:29:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์


นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน