ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโซกม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620149
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020187
รหัส Obec 6 หลัก :
  620149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโซกม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chokmuang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโซกม่วง
ตำบล :
  ทุ่งเสลี่ยม
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-615390
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2532
อีเมล์ :
  chokmuang.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งเสลี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโซกม่วง


นายณรงค์ วันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน