ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620150
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020188
รหัส Obec 6 หลัก :
  620150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanthungsaliam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเหมืองนา
ตำบล :
  ทุ่งเสลี่ยม
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  0982625327
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งเสลี่ยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งเสลี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .100 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 20:15:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)


นายวิสันต์ ภูผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน