ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620151
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020189
รหัส Obec 6 หลัก :
  620151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban-Thachum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าชุม
ตำบล :
  ทุ่งเสลี่ยม
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  0-5565-9197
โทรสาร :
  0-5565-9197
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  btcschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:09:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)


นางทองเพียร อ่องบางน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน