ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620153
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020191
รหัส Obec 6 หลัก :
  620153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ทุเลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaethulao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแม่ทุเลา
ตำบล :
  ไทยชนะศึก
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-659203
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24042482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งเสลี่ยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทยชนะศึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:21:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา


นายมานพ คำชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน