ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620154
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020192
รหัส Obec 6 หลัก :
  620154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khlongsamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสำราญราษฎร์
ตำบล :
  ไทยชนะศึก
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-659204
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กันยายน พ.ศ. 2488
อีเมล์ :
  khlongsamran@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งเสลี่ยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทยชนะศึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองสำราญ


นางอุบลรัตน์ สาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน