ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารชะอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620156
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020194
รหัส Obec 6 หลัก :
  620156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธารชะอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thanchaom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านธารชะอม
ตำบล :
  ไทยชนะศึก
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-660987
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งเสลี่ยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทยชนะศึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:27:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธารชะอม


นายนันทวัฒน์ เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารชะอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน