ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620157
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020195
รหัส Obec 6 หลัก :
  620157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหมื่นชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongmuanchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองหมื่นชัย
ตำบล :
  ไทยชนะศึก
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-660980
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2494
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งเสลี่ยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย


นางสาวพิกุล วงค์กฎ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน