ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620158
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  620158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านด่านลานหอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANBANDANLANHOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลานหอย
ตำบล :
  ลานหอย
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-689016
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/6/2466
อีเมล์ :
  anuban_bandan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลานหอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 20:29:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย


นายเฉลิมพล ติดพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน