ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620159
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  620159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Cherngkiree(Suwichanwarawut)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเชิงคีรี
ตำบล :
  ลานหอย
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-689018
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลานหอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 12:42:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน