ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620160
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  620160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเฒ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGTOA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองเฒ่า
ตำบล :
  ลานหอย
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  0956375057
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2519
อีเมล์ :
  nt.school2519@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ลานหอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:50:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า


นายภาณุพงศ์ ธนูสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน