ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620161
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  620161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังโคนเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGKHONPUAY SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวังโคนเปือย
ตำบล :
  ลานหอย
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-019340
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2526
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลานหอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 18:54:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย


นายสุวิทย์ รักวุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน