ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620162
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  620162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGJUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองจัง
ตำบล :
  บ้านด่าน
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-689019
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กันยายน 2502
อีเมล์ :
  bannongjung2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านด่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:30:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจัง


นายเชวง ครุธเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน