ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620163
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  620163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังน้ำขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGNAMKHOW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังน้ำขาว
ตำบล :
  วังน้ำขาว
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-614066
โทรสาร :
  055-614066
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤศจิกายน 2497
อีเมล์ :
  Bussara.st@ hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:19:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว


นายวันชัย แก้วเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน