ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620164
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  620164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไคร้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAIKRAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยไคร้
ตำบล :
  วังน้ำขาว
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-615437
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ตุลาคม 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:44:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้


นายนครินทร์ ผิวอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน