ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620168
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  620168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังแดด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Wang Dad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังแดด
ตำบล :
  บ้านด่าน
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-634214
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ม.ค.2498
อีเมล์ :
  st076@sukhothai1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านด่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:05:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังแดดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน