ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620171
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  620171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังตะคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Wang Takhro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองจิกกรี
ตำบล :
  หนองหญ้าปล้อง
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-010231
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤศจิกายน 2485
อีเมล์ :
  wangtakhro@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหญ้าปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 14:26:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ


นายสมจิต บุญชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน