ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620173
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  620173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGZAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังไทร
ตำบล :
  วังตะคร้อ
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15กรกฎาคม2525
อีเมล์ :
  wangzai_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตะคร้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:27:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังไทร


นายบุญชู คำรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน