ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620174
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  620174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจิกตีนเนิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongjikteennern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองจิกตีนเนิน
ตำบล :
  หนองหญ้าปล้อง
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-690034
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหญ้าปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 เมษายน 2562 เวลา 10:25:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน


นายนิกร จันทร์อินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน