ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620175
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  620175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากคลองร่วม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakklonglum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านปากคลองร่วม
ตำบล :
  วังตะคร้อ
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  pkl.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตะคร้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:33:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม


นายสมพร บนขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน