ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620176
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  620176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไม้กอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongmaikong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองไม้กอง
ตำบล :
  หนองหญ้าปล้อง
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-613777
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหญ้าปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 21:28:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไม้กองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน