ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620177
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  620177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong Tom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองตม
ตำบล :
  วังลึก
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  Bannongtom.School@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวังเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 21:11:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตม


นายจเร ศรีศุภารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน