ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620178
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  620178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongyapong(km.78)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบล :
  หนองหญ้าปล้อง
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-690035
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหน้าด่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหญ้าปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 11:06:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)


นายพรมเมศร์ โดนดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน