ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620179
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  620179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwungluk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวังลึก
ตำบล :
  วังลึก
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-614067
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลวังลึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 20:03:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังลึก


นายจอย น้อยผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน