ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620180
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  620180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลิ่งชัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTALINGCHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านตลิ่งชัน
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-944564
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลิ่งชันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน