ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620181
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  620181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังหาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwanghad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังหาด
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055690004
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/06/2550
อีเมล์ :
  banwunghadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวังเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16:55:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังหาด


นายประณต จันทร์สมคอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน