ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620182
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  620182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองไผ่งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongphaignarm School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังโตก
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  055-910240
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  banklongphaingarm@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13:58:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม


นายประเสริฐ วงค์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน