ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620183
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  620183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Wanghin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังหิน
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2562 เวลา 10:01:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังหิน


นายจรัญ บุญตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน