ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานกระบือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620184
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  620184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลานกระบือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlankrabue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านลานกระบือ
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 สิงหาคม พ.ศ. 2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 16:18:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลานกระบือ


นายอนุสิทธิ์ โตมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานกระบือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน