ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620185
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  620185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสองตอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsongton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองสองตอน
ตำบล :
  วังลึก
อำเภอ :
  บ้านด่านลานหอย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังลึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08:59:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน


นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน