ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เทิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620186
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  620186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่เทิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAETHOEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแม่เทิน
ตำบล :
  แม่สิน
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  0918514159
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:10:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่เทิน


นายสมศักดิ์ คำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน