ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620187
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  620187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrongtalad(Prachanuklao)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านร้องตลาด
ตำบล :
  แม่สิน
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  0933238338
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กรกฎาคม 2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:36:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)


นายอนันต์ แก้วเปี้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน