ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620188
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  620188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยโป้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYPHO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านพงเสลียง
ตำบล :
  แม่สิน
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  0846213028
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิ.ย.2482
อีเมล์ :
  banhuaypo_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13:01:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยโป้


นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน