ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาเวียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620190
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  620190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาเวียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAWEANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านผาเวียง
ตำบล :
  แม่สิน
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-690067
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤษภาคม 2506
อีเมล์ :
  paweang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนแม่สิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:26:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน