ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620191
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  620191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPANGSA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านปางสา
ตำบล :
  แม่สิน
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-690075
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่สิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:21:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางสา


นายไพรัช อินต๊ะสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน