ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620192
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  620192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งตีนตั่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongteentung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโป่งตีนตั่ง
ตำบล :
  แม่สิน
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  086-9253377
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16พฤษภาคม2520
อีเมล์ :
  pongteentung@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 03:58:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง


ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน